ประวัติบริษัท

 

ประวัติความเป็นมาของบริษัท ฯ
 
บริษัท เอ็กโคเคม จำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  9 มกราคม  พ.ศ. 2538  โดยทีมงานผู้บริหารที่เป็นวิศวกร , นักวิทยาศาสตร์(เคมี) , นักการตลาด , ช่างบริการ  และนักบัญชี  ซึ่งมีความรู้ความสามารถ  และมีประสบการณ์เคยผ่านงานด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทุกประเภทมามากกว่า  20  ปี  โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ   เราต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ   เป็นนักพัฒนาและนักการตลาดของธุรกิจการบริการ  ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด  เพื่อจะมอบคุณค่าที่เหนือชั้นกว่าแก่ลูกค้าของเรา  และสนองความต้องการในงานด้านการทำความสะอาดสุขอนามัย และการบำรุงรักษา โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและการรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมไปด้วยในขณะเดียวกัน
 
ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้บริษัท ฯ  มีพื้นฐานที่มั่นคงและแข็งแรงทั้งในด้านการผลิตและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งยังเน้นการบริการหลังการขายโดยทีมงานซึ่งมากด้วยประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทาง   และโดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานตลอดเวลา  เพื่อแก้ปัญหาและช่วยให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์คุ้มค่า  อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายและปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์มากที่สุด  เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าธุรกิจทำความสะอาดโดยทั่วไป  สามารถแบ่งออกได้เป็น   3   แผนก    คือ  1.  แผนกครัว    2. แผนกซักรีด    3. แผนกแม่บ้าน
 
บริษัท ฯ  ได้ดำเนินธุรกิจ  บริหารงานโดยมีนโยบายการทำตลาดแบบค่อยๆ เป็น  ค่อยๆ ไป  โดยแบ่งทำตลาดให้มีความมั่นคงเป็นแผนกๆ  ซึ่งแผนกครัวเป็นแผนกแรกที่บริษัท ฯ  ทุ่มเทมากในการบุกเบิกตั้งแต่เริ่มต้น  จนกระทั่งถึงปี  พ.ศ. 2541  บริษัท ฯ ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้าในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และเครื่องหมาย อย.  จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข  และการบริการหลังการขายเป็นอย่างมาก  จนทำให้บริษัท ฯ  มีความมั่นใจว่า  สามารถขยายตลาดไปสู่แผนกอื่นได้  บริษัท ฯ จึงได้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์แผนกซักรีดจนมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล  และเหมาะกับลักษณะการใช้งานของลูกค้าเมืองไทย ณ ปัจจุบันได้รับการยอมรับไว้วางใจและเชื่อถือแก่ลูกค้าทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนเป็นอย่างมาก
 
บริษัท ฯ   เติบโตขึ้นได้จากการให้บริการที่สม่ำเสมอและเหนือชั้นกว่า  การให้บริการที่มีคุณภาพสม่ำเสมอและเหนือชั้นกว่าจะยังคงเป็นนโยบายและปรัชญาหลักของบริษัท ฯ  ต่อไป    เพราะบริษัท ฯ  ตระหนักในความสำคัญของการให้บริการแก่ลูกค้า  พร้อมจะอุทิศตนให้บริการแนะนำ  และแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าของเราประสพอยู่ตามแนวทางที่ถูกต้องสม่ำเสมอตลอดไป
 
ที่กล่าวมาทั้งหมดคืองานของบริษัท ฯ ความสำเร็จเป็นสิ่งท้าทายและเป็นขบวนการที่ไม่มีวัน        สิ้นสุด  เราจำเป็นต้องตอบสนองต่อทุกสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  และมีประสิทธิภาพ  ความสำเร็จนี้ต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง และต้องมีความฝัน ความกล้า และความเชื่อมั่น  ความไว้วางใจ และการยึดมั่น เพื่อการก้าวไปบนเส้นทางสู่ความเป็นหนึ่งต่อไป  ดังนั้นจึงร่วมสร้างคำขวัญ หรือคติประจำบริษัทฯว่า
 
“  มุ่งมั่นพัฒนา  สินค้าคนไทย  สะอาดสดใส  เต็มใจบริการ  คืองานของเรา   ”